komplexní servis pro zákazníka české a zahraniční know-how

Hromadná dekontaminační stanice pro plošiny (EMD) obsahuje tři ISO 20’ kontejnery vybavené jednotkami pro rychlou hromadnou dekontaminaci všech typů vozidel, a to účinně a nezávisle, s maximální úrovní dekontaminační bezpečnosti a s minimálním požadavkem na personál.

Kompaktní, všestranná, samostatná jednotka pro dekontaminaci/detoxifikaci materiálů, půdy, vozidel, a osob, různými postupy, při kterých se smíchá voda s dekontaminačním přípravkem (v kapalné nebo práškové formě), používající 3 postupy ošetření: předběžné omytý, dekontaminace a oplach.

LD-11 je antiseptický, dekontaminační a čistící prostředek, speciálně koncipovaný pro hygienické čištění kůže proti chemických a bakteriologických kontaminacím.

Tato hromadná dekontaminační stanice umožňuje dekontaminaci ambulantního i neambulantního personálu.

Přenosná dekontaminační jednotka ATM 10 MIL je ideálním pro okamžité použití a je základem pro osobní ochranu v případě CBRN nehod nebo napadení. Má provozní rozsah alespoň 50 m2, provozní tlak 6 barů a objem 10 litrů, a je kompatibilní s dekontaminačním práškem a přípravky.

Toto pouzdro pro manipulaci s kontaminovanými předměty.

Tato jednotka, navržená podle nejmodernější technologie, se používá pro dekontaminaci uzavřených prostorů, pro odstranění biologických a chemických látek. Obsahuje elektricky hnaný systém umožňující autonomní pohyb pomocí 2 gelových baterií. Celé zařízení je umístěno na uzavřené motorizované plošině, která jej chrání a izoluje při přepravě.

Přenosná dekontaminační jednotka ATM 2 MIL je ideálním zařízením pro okamžitou dekontaminaci a je základem pro osobní ochranu v případě CBRN incidentů , má provozní rozsah alespoň 10 m2, při provozním tlaku 6 barů a s objemem 2 litrů, a je kompatibilní s dekontaminačním práškem a přípravky.

Tento sběr odpadu nebo dekontaminační plocha je určena ke sběru odpadu, který vznikl během dekontaminace.

RELIDE je ultra rychlý dekontaminační/detoxifikační systém, který zahrnuje všechna hlavní úkony pro účinnou NRBC dekontaminaci na LEHKÉM, VŠESTRANNÉM vleku, se kterým SE SNADNO MANIPULU.

Tréniková kapalina pro simulaci dekontaminace vozidel a povrchů.

SYSTÉM KOLEKTIVNÍ OCHRANY tvoří HVI skládací stany různých velikostech podle potřeb a požadavků každého zákazníka.

RELIDE je ultra rychlý dekontaminační/detoxifikační systém, který zahrnuje všechna hlavní úkony pro účinnou NRBC dekontaminaci na LEHKÉM, VŠESTRANNÉM vleku, se kterým SE SNADNO MANIPULUJE.

RD-30 byl vyvinut k dosažení vysoké účinnosti při dekontaminaci zařízení a vozidel, a to zejména při použití systémů s pěnovacím zařízením nebo při použití dekontaminační linky.

SYSTÉM KOLEKTIVNÍ OCHRANY tvoří volně umístitelné kontejnery o různých velikostech podle potřeb a požadavků zákazníka.

Samostatná kompaktní zvukotěsná víceúčelová jednotka pro dekontaminaci/detoxifikaci materiálu, půdy, vozidel, a osob, různými postupy pomocí vody smíchané s dekontaminačním přípravkem (v tekuté či práškové formě), používající 3 postupy ošetření: předběžné omytý, dekontaminace a oplach.

unnamed.jpg

Tegistic s.r.o.
Tel.:
E-mail: