komplexní servis pro zákazníka české a zahraniční know-how

RELIDE je ultra rychlý dekontaminační/detoxifikační systém, který zahrnuje všechna hlavní úkony pro účinnou NRBC dekontaminaci na LEHKÉM, VŠESTRANNÉM vleku, se kterým SE SNADNO MANIPULUJE.

Systém umí vytvářet tlakovou teplou i studenou vodu při tlaku 100 BARŮ a horkou a studenou vodu při tlaku 3 BARY a také páru při teplotě 180ºC. S jedinou jednotkou lze provádět tyto úkony.

TYP DEKONTAMINACE

PROVOZNÍ KAPACITA

Osoby (6 min. na jednu)

30-50 osob / hodina

Plošiny

16 vozidel / hod - 600 m2/hod

Terén

12,000 + - m2/hod ( 5 km/h)

Necitlivý materiál

pára 180ºC/370 litrů/hod

 

DEKONTAMINACE VOZIDEL/PLOŠIN

Dekontaminace/detoxifikace zahrnuje fáze: předběžného omytí horkou tlakovou vodou, nanesení RD 30 dekontaminačního přípravku, dobu čekání a konečný oplach.

Tyto tři fáze se provádějí pouze s jedním násadcem, aby nedocházelo k šíření kontaminace.

Doporučujeme, aby teplota vody byla alespoň 80° C, aby se urychlila chemická reakce, čímž se zlepší účinek dekontaminačních/detoxifikačních přípravků.

DEKONTAMINACE POVRCHŮ

K dekontaminaci zbraní, osobních oděvů, helem, atd. se používá parní násadec při 210º C, aby došlo k detoxifikaci a dekontaminaci od všech typů zbytků.

DEKONTAMINACE TERÉNU

RELIDE má tyč pro dekontaminaci terénu v rozsahu až 20 000 m2/h.

 


STANDARDNÍ VYBAVENÍ RELIDE

1

NÁDOBY NA VODU se vstupními hadicemi a filtrem a výstupními hadicemi

1*

(noční provoz + sací čerpadla)

1

3 v 1 dekontaminační pistole (dekontaminace vozidel)

1

Parní pistole (dekontaminace materiálu)

1

390 l vnitřní nádrž

1

Systém osvětlení

1

Sprchový tunel / Parní tunel

1*

Tyč pro dekontaminaci terénu

1*

ATM 2 (dekontaminace interiérů)

1*

ATM 10 (dekontaminace interiérů)

1*

Sběrná sprcha s odsávacím čerpadlem

1*

HVI stan pro osoby na převlékání

1

Pružná nádoba na kontaminovanou vodu

1*

Podložka pro sběr kontaminované vody (dekontaminace vozidel)

1

Cívka na hadici

60 litrů

RD 30 dekontaminační přípravek (dekontaminace vozidel)

60 litrů

LD 20 dekontaminační přípravek (dekontaminace osob)

1

Přepravní obal

* Volitelné

unnamed.jpg

Tegistic s.r.o.
Tel.:
E-mail: