komplexní servis pro zákazníka české a zahraniční know-how

Tato jednotka, navržená podle nejmodernější technologie, se používá pro dekontaminaci uzavřených prostorů, pro odstranění biologických a chemických látek. Obsahuje elektricky hnaný systém umožňující autonomní pohyb pomocí 2 gelových baterií. Celé zařízení je umístěno na uzavřené motorizované plošině, která jej chrání a izoluje při přepravě.

Jednotka je speciálně určena pro dekontaminaci těchto prostor a materiálů:

 • Dekontaminace citlivých materiálů.
 • Dekontaminace interiérů kokpitů a oddělení letadel.
 • Dekontaminace místností, poradních hal a místností s CIS zařízením.
 • Dekontaminace vnitřku i vnějšku vozidel.
 • Dekontaminace kontaminovaných budov.
 • Zde jsou hlavní vlastnosti jednotky:
 • Celkové rozměry: 2260 x 773 x 902 mm.
 • Napájení: jednofázové 230V 50 Hz 16A.
 • Hmotnost: 500 Kg.
 • Maximální objem dekontaminace: 212 m3.
 • Dekontaminační přípravek: Vaprox 35% peroxid vodíku a čpavek.
 • Spotřeba přípravku Vaprox: 190 ml/hod.
 • Spotřeba bezvodého čpavku: 12 ml/hod

Výhody systému jsou:

 • Bezpečnost a kontrola procesu.
 • Žádný odpadní materiál.
 • Voda se při dekontaminačním procesu nepoužívá.
 • Účinnost: lze provádět zároveň velký objem dekontaminace.
 • Účinné pro dekontaminaci citlivého materiálu.
 • Zachování položek, které se dekontaminují, z hlediska dat a informační bezpečnosti nebo jejich ekonomické hodnoty. 

Mobilita systému umožňuje přesun na místo události.

unnamed.jpg

Tegistic s.r.o.
Tel.:
E-mail: