komplexní servis pro zákazníka české a zahraniční know-how

LD-11 je antiseptický, dekontaminační a čistící prostředek, speciálně koncipovaný pro hygienické čištění kůže proti chemických a bakteriologických kontaminacím.

To nepřenáší žádné zbytky, takže všechny šance na přenos infekce jsou eliminovány. Dekontaminační činidlo bylo vyvinuto a testován pro poskytnutí nejvyšší úrovně dekontaminace agresivních chemikálií a biologických látek v materiálu a vozidlech. Dle Normi UNE-EN 1499 Standardy „stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků“ (příloha I), a zároveň doba působení dekontaminační směsi. Tyto de kontaminanty měly velmi nízkou rozpustnost a sráželi se na tryskách zařízení pro dekontaminaci a v rozvodech směsi způsobovali zanášení. De kontaminační směs nehrudkovatí a je perfektně rozpustná. Obsahuje látky, které mají anti baktericidní, fungicidní vlastnosti a proti sporům. Je učiní proti bakteriím a také působí proti virům s lipidovými kryty. LD-11 se vyznačuje rychlou odezvou při dekontaminaci a jako jediná složka pro ředění je voda. Je dodáván v obalech od  5 do 30 kg dle potřeb zákazníka. Vysoká účinnost LD-11 zaručuje při min. množství vysoká účinnost směsi. LD-11 nepůsobí korozivně na předměty a tím je šetrní k dekontaminačnímu zařízení. 

Hlavní výhody LD-11: Menší objem při dopravě, nehrudkovatí a lze míchat se slanou vodou. 

unnamed.jpg

Tegistic s.r.o.
Tel.:
E-mail: