komplexní servis pro zákazníka české a zahraniční know-how

V částečně permanentních táborech, vojenských táborech, úprchlických táborech, humanitární pomoci je přístup k pitné vodě tak zásadní jako efektivní sanitace systémů na zpracování odpadních vod populace.

 

Logistické zajištění vižaduje, aby tento typ zařízení byl umístěn na místě spíše, než aby se převážila voda na velké vzdálenosti.

Tato stanice na čištění vody zpracovává vodu z řek, jezer a rybníků (kvalita pitné vody) a pevný odpad u táborů s 50/60 osobami a je přepravován v ISO 20’ 1C kontejneru.

Hlavní základní vybavení tvoří:

  • 20’ 1Ckontejner
  • Zařízení na zpracování vody se systémem na čištění sladké vody o objemu 5m3/
  • Plánna zpracování odpadních vod a šedé vody (oxidací) vznikající ve sprchách, na toaletách, v kuchyni, prádelně, atd., kterým vzniká přijatelná kvalita odpadní vody.
  • Spalovna na likvidaci pevného odpadu a průmyslových olejů.

unnamed.jpg

Tegistic s.r.o.
Tel.:
E-mail: