komplexní servis pro zákazníka české a zahraniční know-how

Jedná se o nemocnici budoucnosti, která kombinuje rychlou výstavbu, přizpůsobivost prostředí, pohodlí, hygienu a provozuschopnost. Je vyrobena z moderních materiálů a umožňuje dosud nepředstavitelnou úroveň logistické optimalizace.

 Nemocnice z HVI stanu je navržena pro fungování v nepříznivých klimatických podmínkách (+55 ºC 36 ºC) a při rychlosti větru nad 105 km / h.

Velmi jednoduché, polo-automatické sestavení, které nevyžaduje zkušeností.
Nemocnice se dodávají „na klíč“, včetně všech klinických a logistických prvků.

Nejúspornější řešení s nejvyšší kvalitou.

ODDĚLENÍ, KTERÁ LZE ZAHRNOUT DO POLNÍ NEMOCNICE

Třídění / příjem

Postupy: oddělení primární péče, ošetřovna, drobné chirurgické zákroky

Operační sál

Předoperační a pooperační oddělení

Pokoje hospitalizovaných osob

Pokoje personálu

Toalety / umyvadla / sprchy

Radiologie

Farmacie / sterilizace

Laboratoř

Odontologie

Márnice


unnamed.jpg

Tegistic s.r.o.
Tel.:
E-mail: